תקציב וביצוע 2004-1997 כולל יתרת התחיבויות

עדכון נתוני תקציב המדינה וביצועו לשנים 2004-1997

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האוצר
תאריך עדכון אחרון 17 אוקטובר, 2017
נוצר ב 2 ינואר, 2017