בתי מלון - Hotels

בתי המלון מפורסמים באתר ללא בדיקה של רשיון העסק על ידי משרד התיירות.

מאגר מידע זה מאפשר קבלת מידע בסיסי על מלונות בכל רחבי הארץ, תוך אפשרות סינון עפ"י מאפיינים שונים, כמו אזור גאוגרפי, דירוג כוכבים רשמי, כשרות, חניה, נגישות לבעלי צרכים מיוחדים, נגישות ל-Wi-Fi ועוד. המידע כולל בין היתר גם תמונות, כתובת ופרטי קשר של המלון, מספר חדרים, קישור לאתר אינטרנט, תיאור כללי וכן מפת התמצאות ואפשרויות הגעה. דרגות הכוכבים של המלונות המופיעים כמדורגים, הן הדרגות הרשמיות שהוענקו ע"י משרד התיירות על בסיס שיטת דירוג האירופית Hotelstars, ורק הן חוקיות ותקפות כיום בישראל.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התיירות
תאריך עדכון אחרון 14 יולי, 2019
נוצר ב 22 דצמבר, 2015