מחקרים ממומנים

רשימת המחקרים הממומנים ע"י משרד המדע

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור http://forms.public.most.gov.il/researches/Pages/researchesNew.aspx
מחבר משרד המדע והטכנולוגיה
תאריך עדכון אחרון 19 מרץ, 2019
נוצר ב 19 מרץ, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון פעם