נמצאו 678 מאגרי מידע

סנן תוצאות
 • מאגר רכבים פרטיים ומסחריים

  מאגר זה מכיל מידע רשמי של מספרי הרכבים הפעילים הפרטיים משנת יצור 1996 ומעלה ומספרי הרכבים הפעילים המסחריים במשקל עד 3,500 ק"ג משנת יצור 1998 ומעלה כולל הפרטים הטכניים של הדגם...
 • תוצרים ודגמים של כלי רכב פרטי ומסחרי

  מאגר זה מכיל מידע רשמי של דגמי רכב פרטי משנת יצור 1996 ומעלה ודגמי רכב מסחרי משנת יצור 1998 ומעלה כולל נתוני WLTP
 • קטלוג האישורים הממשלתי

  מאגר זה מציג את מסמכי האישור השונים המונפקים על ידי משרדי הממשלה. המידע במאגר מבוסס על מיפוי השירותים הממשלתי, וזו גרסתו הראשונה. במהלך התקופה הקרובה יושלם תיקוף הקטלוג והוא...
 • תאונות דרכים עם נפגעים 2017

  לצביר הנתונים הזה אין תיאור

 • ספירות תנועה 2018

  מערכת PUF " : "ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות 0218 מערכת "ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות" מסוג ) Public Use File PUF ( מיועדת לשימוש . הציבור ונועדה לספק מידע עדכני אודות...
 • חשיפה לרעש משדות תעופה

  אזורים שונים ברחבי הארץ החשופים לרעש משדות תעופה אזרחיים וצבאיים. נתונים על כל אזור: מקור הרעש, שטח הרעש החשוף לרעש בדונמים, מפלס הרעש [מה שמכונה dB(A) Ldn] ביום ובלילה.
 • ביצוע תקציב על שינוייו מרץ 2019 לא מבוקר

  דוח זה הופק מתוך המערכות התפעוליות ומהווה תמונת מצב חלקית בלבד ואין להסיק ממנו מסקנות לעניין הביצוע התקציבי בתכנית זו או אחרת לגבי שנת 2019.
 • תשתית לצמיחה 2019 - התכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות

  בקובץ זה מופיעים כלל הפרויקטים של משרדי הממשלה, מלבד משרד החינוך ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • מפל"ס - רב שנתי

  המפל"ס הוא מרשם הפליטות והעברות לסביבה של מפעלים. באמצעות השכבה הגיאוגרפית ניתן לראות נתונים על פליטת חומרים מזהמים לסביבה, על הזרמת שפכים ממפעלים למתקני טיהור שפכים ועל העברות...
 • טווחי מספרי שירות ארציים 1-800 ו-1801

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספר טלפון לשירות ארצי לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת. התבנית הינה מסוג 1800XXXXXX – "חיוב מנוי נקרא". בעלי רישיון כללי של משרד התקשורת:...
 • טווחי מספור נייחים – תבנית מספרים גיאוגרפיים וארציים

  רשימת הקצאות המספור בתבניות מספרים גיאוגרפיים או ארציים לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת, על פי הגדרתן בתוכנית המספור. התבניות הינן מהצורה 0A-XXXXXXX (כאשר A היא ספרת זיהוי...
 • טווחי מספרי שירות פרימיום 1900, 1901 ו-1902

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספר טלפון לשירות ארצי לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת. התבניות הינן מסוג 1900XXXXXX, 1901XXXXXX, 1902XXXXXX– "שירותי פרימיום בתעריף פרימיום". בעלי...
 • טווחי מספרי שירות ארציים 1-700

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספר טלפון לשירות ארצי לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת. התבנית הינה מסוג 1700XXXXXX– "מספר חיוב מפוצל". בעלי רישיון כללי של משרד התקשורת:...
 • טווחי מספור ניידים – תבנית מספרי רט"ן (רדיו טלפון נייד)

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספור רט"ן (רדיו טלפון נייד) לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת, על פי הגדרתה בתוכנית המספור. התבנית הינה מהצורה 05X-XXXXXXX ומשמשת לחיוג שיחות ליעדים...
 • פרטי שינויים בתאגידים – רשם החברות

  קובץ השינויים מכיל את פרטי השינויים האחרונים שנעשו בתאגידים המצויים בנתוני מאגר המידע של הרשות. קובץ השינויים יתעדכן בתדירות יומיומית ויכיל כל שינוי שנעשה בתאגיד עד שנה אחורה...
 • רשימת האחראים לפניות הציבור בחברות

  רשימת האחראים לפניות הציבור בחברות בנושאים: טלפוניה ותשתית איינטרנט בתחום הטלקום, כבלים ולוויין, דואר, בנק הדואר. לפונים אשר מעוניינים לפנות ישירות למפעילים ולהגיש תלונה וגם...
 • בוחני נצילות אנרגטית במתקני שאיבה

  על פי תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), תשס"ד-2004, צרכן שבבעלותו מתקן שאיבה שצריכת החשמל שלו 150,000 קוט"ש בשנה או יותר, חייב לערוך בדיקת נצילות, אחת...
 • בוחני נצילות אנרגטית ליחידות קירור

  על פי תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), תשע"ג-2013, צרכן שבבעלותו יחידת קירור מים בעלת תפוקה של 100 טונות קירור לפחות (צ'ילר), חייב...
 • מחקרים ממומנים

  רשימת המחקרים הממומנים ע"י משרד המדע
 • רשימת בעלי היתר כללי לאיסוף , העברה או מסירה של מכתבים

  בתאריך כח' באדר א תשס"ג, 2 במרץ 2003 נכנס לתוקפו היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה, של מכתבים לפי סעיף 1ג' לחוק הדואר התשמ"ו – 1986; ופורסם בילקוט הפרסומים 5152 התשס"ג, בעמ'...
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה מסמכי API).