נמצאו 413 מאגרי נתונים

Filter Results
 • נתונים תקופתיים - תכנית מחיר למשתכן

  במאגר זה מתפרסמים נתונים סטטיסטיים תקופתיים בנושא תכנית מחיר למשתכן. במאגר ארבעה סעיפים: 1. נתונים כלליים 2. נתוני קבלת זכאות 3. נתוני הרשמה להגרלות 4. מאפייני הזוכים
 • גמל-נט

  מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של מסלולי קופות הגמל כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הגמל נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור...
 • מפל"ס 2016

  המפל"ס הוא מרשם הפליטות והעברות לסביבה של מפעלים. באמצעות השכבה הגיאוגרפית ניתן לראות נתונים על פליטת חומרים מזהמים לסביבה, על הזרמת שפכים ממפעלים למתקני טיהור שפכים ועל העברות...
 • מפל"ס 2015

  המפל"ס הוא מרשם הפליטות והעברות לסביבה של מפעלים. באמצעות השכבה הגיאוגרפית ניתן לראות נתונים על פליטת חומרים מזהמים לסביבה, על הזרמת שפכים ממפעלים למתקני טיהור שפכים ועל העברות...
 • מפל"ס 2014

  המפל"ס הוא מרשם הפליטות והעברות לסביבה של מפעלים. באמצעות השכבה הגיאוגרפית ניתן לראות נתונים על פליטת חומרים מזהמים לסביבה, על הזרמת שפכים ממפעלים למתקני טיהור שפכים ועל העברות...
 • מפל"ס 2013

  המפל"ס הוא מרשם הפליטות והעברות לסביבה של מפעלים. באמצעות השכבה הגיאוגרפית ניתן לראות נתונים על פליטת חומרים מזהמים לסביבה, על הזרמת שפכים ממפעלים למתקני טיהור שפכים ועל העברות...
 • מפל"ס 2012

  המפל"ס הוא מרשם הפליטות והעברות לסביבה של מפעלים. באמצעות השכבה הגיאוגרפית ניתן לראות נתונים על פליטת חומרים מזהמים לסביבה, על הזרמת שפכים ממפעלים למתקני טיהור שפכים ועל העברות...
 • ספירות תנועה 2016

  " ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות 2016 " :PUF מערכת מיועדת לשימוש (Public Use File PUF) מערכת "ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות" מסוג . הציבור ונועדה לספק מידע עדכני אודות...
 • שינויים תקציביים מאושרים לשנת 2016

  מאגר זה מכיל את השינויים התקציביים שהועברו על ידי ממשלת ישראל לוועדת הכספים בנוגע לתקציב 2016
 • שינויים תקציביים מאושרים לשנת 2015

  מאגר זה מכיל את השינויים התקציביים שהועברו על ידי ממשלת ישראל לוועדת הכספים בנוגע לתקציב 2015
 • שינויים תקציביים מאושרים לשנת 2014

  מאגר זה מכיל את השינויים התקציביים שהועברו על ידי ממשלת ישראל לוועדת הכספים בנוגע לתקציב 2014
 • יישובים בישראל

  קובץ היישובים מכיל את היישובים בישראל וכולל משתנים גיאוגרפיים המאפיינים אותם : שם יישוב, סמל היישוב, המחוז והנפה, האזור הטבעי, המעמד המוניציפלי, השיוך למטרופולין, אומדן...
 • מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים 2016

  מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים בשנת 2016 תיקי ת"ד ובנפרד תיקי "כללי עם נפגעים – " הפרסום "מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים 2016" כולל לוחות המציגים מקומות )דרכים, רחובות, - ....
 • תאונות דרכים עם נפגעים 2016

  תאונות דרכים עם נפגעים 2016 - תיקי ת"ד (סוג תיק - 1) - מקוצר http://www.cbs.gov.il/puf/transportation/traffic_counting/176/puf.zip מידע נילווה:...
 • נתוני דופק שוק העבודה

  סה"כ דורשי עבודה הפוקדים את לשכות התעסוקה באופן חודשי ובצירוף ניתוח ניכוי עונתיות שמאפשר ניתוח מגמות על פני זמן.
 • נתוני קשת האוכלוסיות

  מספר דורשי העבודה הפוקדים את לשכות התעסוקה באופן חודשי, על פי אוכלוסיות נבחרות ובצירוף ניתוח ניכוי עונתיות שמאפשר ניתוח מגמות על פני זמן.
 • מידע ברמת יישוב

  נתונים חודשיים ברמת יישוב כולל שיעור אבטלה מוערך ביישוב (עבור יישובים בעלי אוכלוסייה מעל 2000 תושבים).
 • נתוני דורשי עבודה

  פילוח של אוכלוסיות נבחרות (כמוגדר ב- "קשת האוכלוסיות") שמקבלות שירות בלשכות התעסוקה, על פי קטגוריות שונות.
 • ביצועי שירות התעסוקה - השמות

  נתונים בנושא השמות שבוצעו בשירות התעסוקה.
 • ביצועי שירות התעסוקה - משרות

  נתונים על מאגר המשרות הקיימות בשירות התעסוקה.
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה API Docs).