Skip to content

משתמשי האתר יהנו מיד חופשית לפיתוח יישומים ומערכות המבוססות על מאגר הנתונים הממשלתי.

באתר data.gov.il מתפרסמים מאגרי מידע ממשלתיים באופן ברור ונגיש.

המאגרים מתעדכנים באופן קבוע ורציף.

מערכת המידע של Data.gov.il מאפשרת איתור והורדה של נתונים בקלות וביעילות.